Jak rozpocząć kurs?

Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Aby go uzyskać, należy dostarczyć do właściwego pod względem miejsca zameldowania Starostwa Powiatowego – Wydziału Komunikacji następujących rzeczy:

1. Dowód tożsamości (Dowód osobisty, Paszport, Karta pobytu).
2. Zdjęcie jak do Dowodu osobistego tj. o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
3. Badania lekarskie – orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych.
4. Wniosek o wydanie Prawa jazdy (Dostępny w Wydziale Komunikacji).

Jeżeli nie masz ukończonych 18 lat potrzebna jest także pisemna zgoda rodziców. Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed 18 rokiem życia, ale egzamin dopiero po uzyskaniu pełnoletności.


Starostwo Powiatowe w Pile (Wydział Komunikacji)
al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła
+48 67 210 94 35
starostwo@powiat.pila.pl

Czynne: 
Poniedziałek, środa, czwartek
8:00 – 15:30
Wtorek, piątek 
8:00 – 15:00